Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Συμπαντική Ενέργεια...

O Bunyon είπε: "Στην προσευχή, είναι καλύτερο να έχουμε, μια καρδιά δίχως λόγια, παρά λόγια, δίχως καρδιά!"

Ο Coleridge είπε: "Αυτός που προσεύχεται καλύτερα, είναι αυτός, που αγαπά, καλύτερα!"


Η αποτελεσματική προσευχή, είναι αυτή, δια της οποίας ταυτιζόμαστε, με τις Αλήθειες του Θεού, καθιστάμενοι έτσι, ένα σημείο εστιάσεως, για την έκφραση της αγάπης, της αλήθειας, του κάλους, της χαράς... της ζωής μας. 


Μ' Άλλα Λόγια Η Προσευχή, Είναι Η Ενατένιση, Των Αληθειών Του Θεού, Από Μια Υψηλότερη, Οπτική Γωνία...

Η Συμπαντική Ενέργεια, Δεν Αναστέλλει Τους Νόμους Της, Για Κανέναν... 
Δεν Έχει Διόλου, Ευνοούμε­νους... Είναι Απρόσωπη.

Η ειλικρινής προσευχή, δέχεται την απάντηση της Συμπαντικής Ενέργειας, στην σκέψη μας, στα πιστεύω μας... Μ' αυτή την έννοια, υπάρχουν, τόσες μορφές προσευχής, όσοι και άνθρωποι, στον κόσμο.


Ο Θεός, είναι το Πνεύμα, που εμψυχώνει... πανταχού παρών, δίχως μορφή, δίχως πρόσωπο, και διαρκώς προσιτός, σε όλους τους ανθρώπους.

Για να προσεύχεστε έγκυρα, είναι ουσιώδες, το να βρίσκεστε σε ειρήνη, με όλους τους ανθρώπους, και με όλα τα πράγματα. 

Ο Θεός, είναι Ζωή και Μοναδικό Πνεύμα, Αδιαίρετος... Ένα από τα μέρη Του, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό, προς κάποιο άλλο... Ας συνειδητοποιήσουμε, την Ένωσή μας, με την Συμπαντική Ενέργεια. 

Όταν είμαστε σε ειρήνη, μ' ολόκληρο τον κόσμο, η Συμπαντική Ενέργεια κυλά, μέσα από εμάς!

Ο μαγνητισμός, είναι απλώς μια απορροή, της Συμπαντικής Ενέργειας, είναι η αγάπη, η ισχύς και η ζωτικότητα, ενός ανθρώπου, που ακτινοβολεί προς όλους αυτούς, που τον περιβάλλουν. 


Το άτομο, μεταμορφώθηκε από μόνο του, και εκπέμπει συνεχώς, από τον εαυτό του, ένα ρεύμα Αγάπης... που είναι μια ευλογία, για όλους αυτούς, που το προσεγγίζουν.

Σχετική εικόνα


Πολλοί άνθρωποι, κουβαλάνε ζυγούς πόνου, θλίψης, πικρίας, μνησικακίας και εχθρότητας, που τους αφαιρούν, την ζωτική ενέργεια και δημιουργούν, βραχυκυκλώματα στη ζωή τους. 

Η Συμπαντική Ενέργεια μέσα τους, σκορπίζεται, σπαταλιέται...

Να μην επιβαρύνεστε, λοιπόν, με φορτία υπερβολικού πόνου, μνησικακίας, καταδίκης, του εαυτού σας, εχθρότητας...


Όλα Αυτά, Είναι Διανοητικά Δηλητήρια, Που Εξασθενίζουν, Τον Οργανισμό... 

Ας μάθουμε, να απελευθερωνόμαστε, ανοίγοντας, το πνεύμα μας και την καρδιά μας... προς την πλημμυρίδα, της Συμπαντικής Ενέργειας, στην Θεία Αγάπη της... που διαλύει κάθε τι, που δεν μοιάζει, προς αυτήν.


Η Συμπαντική Ενέργεια Δρα, Εποικοδομητικά, Αρμονικά, Ρυθμικά Και Χαρμόσυνα. 

Όταν πηγαίνουμε ενάντια, στην αρχή της Αρμονίας και της Αγάπης, όταν σκεφτόμαστε και δρούμε, ενάντια, στην προοδευτική τάση της Ζωής, υποφέρουμε... αλλά η ποινή μας... μας επιβάλλεται, από τον ίδιο μας τον εαυτό!