Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Η Κάθαρση της Ψυχής και η Ουσία της Αυτογνωσίας...

Η κάθαρση της ψυχής, αναφέρεται, στην αποσύνδεση της γνώσης, της ύπαρξης (του Είμαι) από τους προσδιορισμούς και τους χαρακτηρισμούς, που προέρχονται από την κριτική και τις σκέψεις.

Η κάθαρση είναι το πέρασμα, από: "είμαι κάτι, είμαι κάπως" στο καθαρό απροσδιόριστο κι αχαρακτήριστο: "Είμαι".

Είναι η διαδικασία αφαίρεσης, όλων των ταυτοτήτων, χωρίς καμία εξαίρεση... Είναι μετάβαση από το άτομο, στην επίγνωση.


Οι προσδιορισμοί και οι χαρακτηρισμοί, προέρχονται, από την κριτική, και δημιουργούν, ένα φανταστικό σκηνικό, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχουν καλοί, κακοί, σωστοί, λάθος, δίκαιοι, άδικοι, ηθικοί, ανήθικοι και πολλές άλλες, κατηγορίες ανθρώπων...

Όλα αυτά όμως... υπάρχουν μόνο, στην φαντασία μας.


Η κάθαρση, είναι το να δει κανείς, ότι η πραγματικότητα, δηλαδή η βιωματική γνώση των εμπειριών, δεν έχει ταυτότητες, αλλά ούτε και αξιολογείται... 
Γι' αυτό λένε... κι ότι η αλήθεια, είναι γυμνή.

Η αλήθεια είναι το "Είμαι", που δεν έχει επενδυθεί, με καμία φορεσιά, και άρα δεν εμφανίζεται, ως ρόλος ή ταυτότητα...

Η ουσία της αυτογνωσίας και της πνευματικής αφύπνισης, είναι η απογύμνωση της Αλήθειας, η κάθαρση της ψυχής, ή αλλιώς... η αποσύνδεση του "Είμαι" από τους χαρακτηρισμούς.

Η αυτογνωσία δεν αποσκοπεί, στην δημιουργία μιας καλύτερης και πιο λειτουργικής ταυτότητας, αλλά στην καθαρή γνώση, για το τι είμαστε, και ποια είναι η φύση των εμπειριών μας. 

Η λειτουργικότητα, είναι μόνο μια φυσική συνέπεια, της αυτογνωσίας.

Η όλη διαδικασία είναι βιωματική, και μόνο βιωματικά, μπορεί να την προσεγγίσει κανείς.

Οτιδήποτε γράφεται για την διαδικασία, της κάθαρσης και της αυτογνωσίας, λειτουργεί μόνο ως ταμπέλα, που δείχνει προς μια κατεύθυνση.

Χωρίς πρακτική εφαρμογή όμως, η θεωρία είναι άχρηστη, και οι ταμπέλες, δεν εξυπηρετούν τον ταξιδευτή...

Νίκος Μπάτρας

Πηγή: http://www.aytepignosi.com